AYDINLATMA METNİ

Aryum Metal Tüp İmalat ve Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Aryum” / “Şirket”), www.aryum.com.tr alan adlı internet sitemizi (“Site”) ziyaret ettiğinizde çeşitli kişisel verilerinizi elde etmektedir. Bu kapsamda Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ addedilmekte olup KVKK’nın 10. maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metni’ni dikkatinize sunarız.

 1. Veri Sorumlusu

Unvanı            :  Aryum Metal Tüp İmalat ve Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi

Adres              :   İst. Endüstri ve Tic. Ser. Böl. Aydınlı Ser. Böl. Mah. 9. Sk. N.4 Tuzla/İstanbul

İnternet Sitesi : www.aryum.com.tr

Tel                   :  0 216 394 22 73

MERSİS         : 086049657400021

 1. İşleme Amaçları

İnternet sitemizi ziyaretiniz esnasında toplanan ad, soyad, iletişim bilgileri, gibi kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir.

 • KVKK’nın 5/2/a maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi ve 5/2/ç maddesi kapsamında veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle tüm ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve sizlerden gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması,

 

 • KVKK’nın 5/2/e maddesi kapsamında bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması nedeniyle iletişim formu kullanılarak tarafımızla iletişime geçilmesi,

 

 • KVKK’nın 5/2/f maddesi kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için kimliğiniz ifşa edilmeden istatistik dâhil gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedeklemenin gerçekleştirilmesi

amaçlarıyla işlenebilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Aryum Grup Firmalarına, gerektiği takdirde resmi mercilere ve www.aryum.com.tr alan adlı internet sitesi başta olmak üzere Aryum’un web siteleri, sosyal medya platformları ve yazılımları için anlaşmalı olduğu ve sunucuları yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan aracı hizmet sağlayıcı firmalara aktarılabilecektir. 

 1. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

2. maddede sayılan amaç ve sebeplerle işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz Sitede bulunan iletişim formunu doldurarak tarafımıza ulaştığınızda yazılı olarak elektronik ortamda veya bizlerle iletişime geçtiğinizde sözlü olarak toplanmaktadır.

 1. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

●        Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

●        Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

●        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

●        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

●        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini   isteme,

●        KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması âlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

●        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya     KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel   verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

●        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle           kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

●      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, aşağıda belirttiğimiz şekillerde [http://aryum.com.tr/kvkk_basvur.aspx] linkinde  yer alan başvuru formu aracılığı ile yazılı olarak Şirketimize başvurabilirsiniz.

 • Şirket’in İst. Endüstri ve Tic. Ser. Böl. Aydınlı Ser. Böl. Mah. 9. Sk. N.4 Tuzla/İstanbul adresine gelerek,
 • Şirket’in İst. Endüstri ve Tic. Ser. Böl. Aydınlı Ser. Böl. Mah. 9. Sk. N.4 Tuzla/İstanbul adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek, veya
 • Şirket’in [aryummetal@hs02.kep.tr] kayıtlı  elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve Şirket’imiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak.

Aryum, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve yazılı veya elektronik ortamdan tarafınız ulaştırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri [kvkk@aryum.com.tr] adresine elektronik  posta yoluyla veya bizzat İst. Endüstri ve Tic. Ser. Böl. Aydınlı Ser. Böl. Mah. 9. Sk. N.4 Tuzla/İstanbul adresine gelerek bildirebilirsiniz.


Kurteks Dış Ticaret ve Danışmanlık Ltd. Şti., Kurt Kapaka Ambalaj San. Ve Tic.A.Ş., Kappak Aluminyum Ambalaj San. Ve Tic.A.Ş., Kurt GMG Gayrımenkul Geliştirme Turizm San.Tic.A.Ş.


 
Sep
Aryum Gizlilik Politikası

Gizlilik Taahhütümüz

Bizler Aryum’da müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin gizliliğine saygı duyup, bu konuya çok önem veririz. Bu politika sizden topladığımız kişisel bilgileri toplama amacımızı, nasıl topladığımızı ve nasıl kullandığımızı açıklamaktadır. Eğer bu politika değişirse internet sitemizde güncellenmiş versiyonunu kolayca bulabilirsiniz. Gizlilik politikasının güncellendiğini aşağıdaki son güncellenme tarihinden takip edebilirsiniz.

Gizlilik politikamız hakkında sorularınız varsa lütfen info@aryum.com.tr adresine mail atınız veya +90 212 8768100 numaralı telefonumuzu arayınız.
Gizlilik Politikası
Son güncellenme 15 Mart 2012

• Aryum’da adınız, e-mail adresiniz, posta adresiniz, telefon numaranız vs. gibi kişisel bilgilerinizi internet sitemizden doldurmuş olduğunuz iletişim formumuz, mail listemize kaydolmanız ve iş başvuru formumuzu doldurmanız vasıtasıyla elde edebiliriz.

Aryum ve reklam ortakları bu bilgilerinizi ve cookielerinizi(çerez) sizden bilgi toplamak ve çeşitli teknolojik çözümlerle firmamızı ve ürünlerimizi tanıtmak ve daha iyi hale getirmek amaçlı kullanabilir.

Cookiler(çerez), internet sitesi tarafından bilgisayara bırakılan bir tür tanımlama dosyasıdır. Bu sayede belirli bir siteyi ne kadar sıklıkla ziyaret ettiğiniz veya belirli bir reklamı ne kadar gördüğünüz hakkında bize bilgiler verir. Bunun dışında cookiler(çerez) hiçbir şekilde bilgisayarınızdaki herhangi bir dosyaya erişme imkanına sahip değillerdir.

• Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki yollarla kullanabiliriz:

Sizin tarafınızdan bize benimle temasa geçmeyin uyarısı gelmezse, sizinle e-mail, posta, telefon yoluyla iletişime geçip, ürünlerimiz, servislerimiz hakkında bilgi verip iş başvuru talebinizi değerlendirebiliriz.
Piyasa ve sektördeki trendleri ve istatistikleri analiz edebiliriz.

Sizinle gerektiği anda temasa geçebiliriz.
Navigasyonel bilgilerinizi web sitemize olan trafiği takip etmek ve trendleri analiz etmek için kullanabiliriz. Her zaman reklam amaçlı bilgi almak istemediğinizi bize belirterek bu hizmetimizden çıkartılabilirsiniz.

• Aryum hiçbir bilginizi herhangi bir üçüncü şahısla paylaşmaz.